Reiniging na brand

Reiniging na brand in België en Luxemburg

Firma Damage Control - 20 jaar ervaring met het schoonmaken na schade

Het meemaken van een traumatische gebeurtenis als die van een brand in huis, kan verwoestend zijn, zowel emotioneel als materieel. Zelfs een kleine brand kan door rook ernstige schade aan delen van het huis veroorzaken. Door een professionele en rigoureuze schoonmaak na brand kunt u veel waardevolle voorwerpen sparen voor uzelf en uw familie.
 

Onze ervaring met schoonmaak na brand

Sinds 20 jaar is Damage Control een bedrijf gespecialiseerd in de schoonmaak na brand. Onze teams met professionals zijn vakbekwaam met de meest recente schoonmaaktechnieken: 

 • Wassing
 • Schrobben
 • Peeling
 • Inkapselingsverf
 • Roetfixatie
 • Cryogene reiniging
   

Snelheid en beschikbaarheid zijn onze kernwoorden. Dankzij onze regionale verspreiding zijn wij in staat een 7/7 en 24/24 service te bieden in heel België en Luxemburg
 

Onze schoonmaaktechnieken na brand 

De wassing

De wassing is een basistechniek voor ontsmetting na brand. Speciaal bedoeld voor plakkend roet heeft wassing een dubbele functie: ontvetten en passiveren (met andere woorden, neutraliseren).

Dit procedé kan alleen gebruikt worden voor materialen die het contact met water verdragen. We kunnen dit handmatig doen (met een spons of met staalwol), of met hoge druk…

De wastechniek volgt een precies protocol (werkwijze, keuze en verdunning producten, temperatuur, spoeltechnieken…).
 

Het schuren

Het schuren wordt gebruikt wanneer er vluchtig roet aanwezig is. Als hier te veel van is, dienen we eerst te stofzuigen of het weg te blazen.

Dit procedé is speciaal voor materialen die droog behandeld moeten worden (bijv.: stoffen aan de muren, boeken, lampenkappen).

Het schuren wordt uitgevoerd met een regelmatig afvegen op een maximale oppervlakte van 1 m² met hulp van een “droge spons”. Het is belangrijk een zorgvuldige werkwijze te volgen om een goed resultaat te verkrijgen.


De peeling

De peeling is een filmvormende reinigingspasta die roet verwijdert, maar ook nicotineaanslag en andere vetafzettingen op muren, plafonds, stucwerk, natuurstenen bakstenen, marmer, standbeelden, bas reliëfs, gevels van historische monumenten kan verwijderen.

We bedekken de ondergrond met hulp van een borstel, een roller of een verfpistool. Het product is vermengd tot een homogene pasta wat een dikte van 0.4mm à 0.7mm oplevert. De pasta absorbeert roet en hardnekkig vuil tot in de poriën. De chloriden worden geneutraliseerd. Na de drogingstijd (variabel vanwege klimaatcondities, maximaal 36 uur droogtijd), verwijderen we door regelmatig en voorzichtig te trekken, de peeling.

De voordelen:

 • Geen gebruik van water of oplosmiddel
 • Ontzien van de ondergrond (natuursteen, vernis, verf…)
 • Snel procedé
 • Gebruik binnen en buiten
 • Toepasbaar op kleine- en grotere oppervlakten
 • Hecht perfect op de oppervlakte (lijstwerk, scheuren…)
   

Inkapselingsverf

Binnen het kader van brandschade wordt het gebruik van inkapselingsverf vaak toegepast vanwege esthetische- en functionele redenen.

Inderdaad, wanneer de oppervlakten zijn ontsmet, kunnen ze nog steeds geel zijn en achterblijvende vieze luchtjes verspreiden. Het is dus noodzakelijk een inkapselingsverf te gebruiken na de wassing of na de schoonmaak onder hoge druk.

Het gebruik van de verf gebeurt met een roller of met een verfpistool.

Er bestaan diverse producten die naar gelang de functie van de plek gebruikt worden, (binnen of buiten) en afhankelijk van de soort ondergrond: beton, stucwerk, hout, metalen timmerwerk, metalen bekleding, baksteen…
 

Roetfixatie

Roetfixatieproducten zijn in staat roet en stof in te kapselen op een duurzame manier in moeilijk te bereiken plaatsen. (ventilatieschachten, luchtbehandelingskanalen, plafondtussenruimtes ). Ze zijn verkrijgbaar in lak- of harsvorm.

Om de vrijkoming van roet en chloride te voorkomen wanneer alle faciliteiten weer worden opgestart, is het nodig de ventilatie- en luchtbehandelingskanalen te behandelen.

We kunnen deze producten ook gebruiken om roet te fixeren op niet-wasbare materialen (glaswol, glasvezel…).
 

Cryogene reiniging

De cryogene reiniging is een revolutionaire techniek gebaseerd op het principe van vervluchtiging (sublimatie). We brengen onder druk, micro-pellets (korrels met 3 mm diameter) van droog, bevroren koolzuur met een temperatuur van –79°celsius aan. Dit droogijs gaat van de vaste toestand naar de gasvormige toestand zonder dat het vloeibaar wordt.

Het bevroren koolzuur zit in een cryogene schoonmaakunit (ook wel blaster genoemd). Het wordt op een oppervlakte aangebracht met hulp van perslucht. De druk varieert van 2 tot 15 bar afhankelijk van het materiaal. De impact van het droogijs op roet genereert kinetische energie. Er ontstaan microscheurtjes. Deze worden groter onder invloed van de extreme temperatuur en veroorzaken een "cryogene explosie". Of beter gezegd, we faciliteren het fenomeen sublimatie of vervluchtiging. Het vuil lijkt te zijn ‘weggeblazen’.

Dit procedé wordt na brandschade toegepast om roet te verwijderen in gebouwen, in elektrische- of mechanische apparatuur.

De toepassingen van cryogene zijn veelvoudig omdat het de eliminatie van afzettingen en diverse residuen mogelijk maakt (cement, teer, verf, olie, bitumen, rubber…): schoonmaak van elektrische kasten, productielijnen, radiatoren, elektronische circuits, ventilators…

De voordelen:

 • Perfecte resultaten
 • Schoonmaak zonder vocht en zonder oplosmiddel
 • Niet-schurend
 • Reinigt moeilijk te bereiken plaatsen
 • Snelle ingreep ter plaatse
 • Zeer korte stilstand (van productie, activiteit)
 • Beperkte demontage en hermontage
 • Snelle uitvoer
 • Behoud van productiviteit
 • Respecteert het milieu omdat het geen secundaire afvalverwerking oplevert
 • Verdwijning of afname van penetrante geuren gerelateerd aan de brand 
   

Wat is de schade die een brand in uw gebouw kan veroorzaken?

Een brand veroorzaakt schade die direct zichtbaar is (verbrande en beschadigde elementen..). Maar het leidt ook tot secondaire schade die pas later zichtbaar wordt. Deze is verradelijker omdat het vaak te maken heeft met onzichtbare chemische reacties en dus in eerste instantie met het blote oog niet waarneembaar is. Het is daarom belangrijk een beroep te doen op een bedrijf gespecialiseerd in de schoonmaak na een brand.
 

1. Schade door roet en rook

Rook slaat neer in de vorm van roet. Ze is samengesteld door een brandbare stof die niet volledig is verbrand.

De analyse van rook en roet varieert en is afhankelijk van de aard van de materialen die vlam vatten. Met de analyse komen veel componenten naar boven die de materialen van het gebouw en de inhoud ervan aantasten, en die zeer hardnekkige restgeuren veroorzaken (zeker wanneer de relatieve luchtvochtigheid verhoogd was tijdens de verbranding).

Bijvoorbeeld:

PVC

geeft af

chloor

Polystyreen

geeft af

hydrobroomzuur

Teflon

geeft af

fluorwaterstofzuur

Brandbluspoeder

geeft af kooldioxide

 

 

2. Schade door corrosie

Gassen die ontstaan door de brand, kunnen een aanzienlijke hoeveelheid chloor-ionen bevatten die, in combinatie met het bluswater van de brandweer en de luchtvochtigheid, corrosie veroorzaken. In een werkplaats of fabriek kan corrosie een behoorlijke bedreiging vormen voor productiemiddelen en voor voorraden.

Dit fenomeen kan spectaculair snel gaan boven een relatieve vochtigheid van 60%. Vertrouw ook niet alleen op wat u ziet. Mogelijk is er heel weinig roet maar is wel een zeer hoog gehalte aan zoutzuur.

Het is dus van groot belang snel te handelen: als eerste, begin met het meten van chloride- en relatieve vochtigheidsniveaus en zet technieken om de corrosie te stoppen in werking. Als de corrosie geel is, is het materiaal nog te redden. Echter, als het rood is, is het te laat.
 

3. Schade door water

Het bluswater dat door de brandweer is gebruikt om de vlammen van de brand te doven, kan vervorming van materiaal, schimmel, corrosie, etc. veroorzaken. De secondaire schade wordt alleen beperkt als er passende maatregelen worden genomen op het gebied van desinfectie, schimmelwering en droging. 
 

4. Thermische shock

Brand veroorzaakt een plotselinge stijging van de temperatuur. Sommige zaken verdragen warmte beter omdat ze een hogere smelttemperatuur hebben. Maar andere voorwerpen verbranden volledig, smelten of vervormen. Bijvoorbeeld kristal is erg gevoelig voor een thermische shock en riskeert uiteen te spatten bij de minste aanraking. De sterke stijging van temperatuur destabiliseert de moleculaire structuur, wat resulteert in breuken.
 

Doe een beroep op professionnels in schoonmaak na brand

Zoals u heeft kunnen zien, is schoonmaak na een brand een bewerkelijke en delicate zaak die vraagt om een hoge mate van techniek en knowhow. Bij Damage Control, zijn we gespecialiseerd in de schoonmaak en renovatie in extreme condities zoals brand, stormschade, waterschade en overstromingen. Als u een professionele en grondige schoonmaak wenst van uw woning of professionele werkruimte, dan bent u bij ons in goede handen.

Ik wens gecontacteerd te worden over reiniging na brand