1. ALGEMEEN 

Het huidige Privacy-beleid is van toepassing op de persoonsgegevens (hierna de “Gegevens”) die wij over u verzamelen om u onze producten en diensten te kunnen aanbieden.

Wij hechten bijzonder belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens, overeenkomstig de bepalingen van Verordening (E.U.) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband et de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, alsook de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Door gebruik te maken van onze site of door uw gegevens aan ons te communiceren bij het aanvragen van informatie of commerciële aanbiedingen, rechtstreeks of via onze partners, aanvaard u de praktijken die in dit Privacybeleid worden beschreven. Als u de bepalingen van dit beleid niet aanvaardt, verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze site en uw gegevens niet aan ons te communiceren. In dit geval gaat u er echter mee akkoord om niet te genieten van alle diensten en andere voordelen die DAMAGE CONTROL biedt.

2. CONTACTGEGEVENS VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De BV DAMAGE CONTROL (hierna: “DAMAGE CONTROL“) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Kareelovenlaan 5 te 1140 Evere (België) en geregistreerd is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer (BE) 0547.661. 208, is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens (hierna: “Gegevens”) die u ons rechtstreeks verstrekt of via onze website DAMAGE-CONTROL.BE, rechtstreeks bij het contact met DAMAGE CONTROL of onrechtstreeks via een offerteaanvraag van een partner.
 

3. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE, MET WELK DOEL, OP WELKE WETTELIJKE BASIS EN HOE LANG ?

Dit zijn de gegevens die u ons meedeelt enerzijds via de formulieren die op de website DAMAGE-CONTROL.BE worden aangeboden en anderzijds via de cookies die door ons of meer in het algemeen door diensten van derden worden geplaatst.

Wij zullen uw Gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Wij bewaren uw Gegevens gedurende de periode die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Aan het einde van de bewaartermijn stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat uw Gegevens niet meer beschikbaar zijn.

3.1. Contactformulier

Het doel van dit formulier is om ons in staat te stellen uw verzoek te verwerken met betrekking tot de diensten en producten die wij aanbieden.

Door middel van dit formulier verzamelen wij uw achternaam, voornaam, bedrijfsnaam, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, de dienst die u zoekt en alle andere informatie die u verstrekt in het vrije commentaargedeelte.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van een precontractuele maatregel.

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om uw verzoek te verwerken.

3.2. Aanvraagformulier

Het doel van dit formulier is ons in staat te stellen uw sollicitatie te verwerken.

Door middel van dit formulier verzamelen wij uw naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, CV en motivatiebrief, eventuele aanbeveling en alle andere informatie die u ons verstrekt in de vrije ruimte voor opmerkingen.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van een precontractuele maatregel.

Wij bewaren uw gegevens voor een periode van 6 maanden of, met uw toestemming, 2 jaar als onderdeel van onze wervingsreserve.

3.3. Beheer klantenportaal

Het doel van deze verwerking is om ons in staat te stellen uw gebruikersaccount te beheren en het onderhoud en de veiligheid ervan te waarborgen.

Deze verwerking heeft betrekking op uw e-mailadres, uw wachtwoord en alle informatie die is gekoppeld aan uw klantenaccount. 

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang.

We bewaren je gegevens zolang je klantenaccount actief is.

3.4. Beheer van aankopen en facturering

Het doel van deze verwerking is ons in staat te stellen uw online aankopen via onze e-shop en facturering te beheren.

In het kader van deze verwerking verzamelen wij uw naam, uw voornaam, de naam van uw bedrijf, uw land of regio, uw factuur- en afleveradres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw betalingsgegevens (betaalmethoden, kaartnummer, enz.), informatie over uw aankopen en alle andere informatie die u ons verstrekt via de gratis commentaarzone.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van het contract.

Wij bewaren uw gegevens gedurende een periode van 7 jaar vanaf het einde van de contractuele relatie.

3.5. Beheer van leveringen

Het doel van deze verwerking is ons in staat te stellen uw bestellingen via onze e-shop te beheren. 

Als onderdeel van deze verwerking verwerken wij uw achternaam, voornaam, bedrijfsnaam, land of regio, factuur- en afleveradres, telefoonnummer, e-mailadres, informatie met betrekking tot uw aankopen en alle andere informatie die u ons verstrekt in de vrije commentaarsectie.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van het contract.

Wij bewaren uw gegevens gedurende een periode van 7 jaar vanaf het einde van de contractuele relatie.

3.6. Klantenservice

Het doel van deze verwerking is om ons in staat te stellen uw verzoeken om informatie en assistentie te beheren.

Als onderdeel van deze verwerking verwerken we alle relevante gegevens met betrekking tot uw verzoek. Deze gegevens kunnen bestaan uit uw achternaam, voornaam, bedrijfsnaam, land of regio, factuur- en afleveradres, telefoonnummer, e-mailadres, informatie met betrekking tot uw aankopen en alle andere informatie die u ons verstrekt in het gratis opmerkingenveld.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang.

We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om uw verzoek te verwerken.

3.7. Boekhouding

Het doel van deze verwerking is om ons in staat te stellen onze rekeningen te beheren.

Als onderdeel van deze verwerking verwerken wij uw achternaam, uw voornaam, de naam van uw bedrijf, uw land of regio, uw factuur- en afleveradres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw betalingsgegevens (betaalmethoden, kaartnummer, enz.), informatie met betrekking tot uw aankopen en alle andere informatie die u ons verstrekt in de gratis commentaarzone.

We voeren deze verwerking uit in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen.

We bewaren uw gegevens gedurende een periode van 7 jaar vanaf het einde van de contractuele relatie.

3.8. Cookiebeheer

Deze website maakt gebruik van cookies. 

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. De informatie die het bevat kan worden teruggestuurd naar de servers van de site tijdens een volgend bezoek en zo de auteur van deze site in staat stellen om een spoor van de activiteit van de internetgebruiker op te sporen.

Er dient te worden opgemerkt dat achter de term “cookies” ook elk ander technisch traceringsproces zoals “scripts” in het algemeen schuilgaat. Een script is een stukje programmeercode dat wordt gebruikt om een website interactief te laten werken. Tot slot zijn “webbakens” of “pixeltags” of “social media cookies” ook cookies.

Cookies maken het mogelijk om de inhoud te personaliseren en om functionaliteiten aan te bieden die nodig zijn voor de goede werking van een website, zoals de controle van een winkelwagen of het onthouden van een taalkeuze bijvoorbeeld. Sommige cookies kunnen door derden (partners of onderaannemers) worden geplaatst of beheerd voor marketingdoeleinden.

3.8.1. Technische cookies (“Noodzakelijk” of “Voorkeuren”)

We gebruiken bepaalde cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden, zoals taalvoorkeuren. Deze cookies zijn essentieel voor de goede werking van de site en kunnen niet worden gedeactiveerd zonder de goede werking van de site te beïnvloeden. Dit soort cookies en of soortgelijke technologieën stellen ons niet in staat om Gegevens te verzamelen die u zouden kunnen identificeren.

3.8.2. Cookies voor het meten van de audiëntie

We gebruiken het om de audiëntie van de site te analyseren en te optimaliseren met Google Analytics. Deze tool verzamelt bijvoorbeeld uw IP-adres wanneer u een verbinding maakt, de datum en tijd waarop u de Site bezoekt, de pagina’s die u bezoekt, het type browser dat u gebruikt, het platform en/of het besturingssysteem dat u gebruikt. 

De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming.

3.8.3. Marketing Cookies

Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers via de Site te volgen. Het doel is advertenties weer te geven die relevant en interessant zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller zijn voor derde uitgevers en adverteerders.

De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming.

3.8.4. Toestemming

Uw toestemming kan ter aller tijde worden gewijzigd of worden ingetrokken door uw voorkeuren HIER uit te oefenen.

3.8.5. Lijst van cookies die op deze site worden gebruikt:

Wanneer u toestemming geeft voor alle cookies, kunnen maximaal de volgende cookies worden geplaatst:

4. AAN WIE KUNNEN UW GEGEVENS WORDEN DOORGEGEVEN?

Uw gegevens kunnen worden meegedeeld aan andere bedrijven die deel uitmaken van DAMAGE CONTROL voor de bovengenoemde doeleinden.

In het kader van de uitvoering van onze diensten, met name voor marketingdoeleinden, kunnen wij sommige van onze taken geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan technische onderaannemers die contractueel aan ons gebonden zijn. 

DAMAGE CONTROL eist van haar onderaannemers dat zij zich houden aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat zij voldoende garanties bieden dat passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de verwerking voldoet aan de eisen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en de bescherming van uw rechten wordt gewaarborgd.

Wij verkopen de Gegevens die wij over u verzamelen niet aan derden en maken deze ook niet op andere wijze bekend.

In bepaalde omstandigheden zal onze website en applicaties u voorzien van plug-ins van verschillende sociale netwerken. Als u kiest voor interactie met een sociale netwerksite zoals Facebook, Instagram, LinkedIn of YouTube, zal uw activiteit op onze site of via onze applicaties ook toegankelijk zijn op dat sociale netwerk. Lees het privacy beleid van die sociale netwerken voor gedetailleerde informatie over het verzamelen en overdragen van persoonlijke informatie, uw rechten en hoe u bevredigende privacy-instellingen kunt verkrijgen.

5. WAT ZIJN UW RECHTEN? 

  • Recht van inzage: u hebt het recht op een bevestiging dat uw Gegevens worden verwerkt, op kosteloze toegang tot uw Gegevens op elk moment en op een kopie van uw Gegevens.
  • Recht op rectificatie: u hebt het recht om te eisen dat onjuiste Gegevens worden gecorrigeerd, dat onvolledige Gegevensworden ingevuld en dat ongepaste of niet langer noodzakelijke Gegevens worden verwijderd. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat u ter aller tijde verplicht bent de juistheid van de door u verstrekte Gegevens te controleren.
  • Recht op gegevens verwijdering: wanneer u niet langer wenst dat uw Gegevens worden verwerkt en u in de gelegenheid bent om het recht op Gegevens verwijderen aan te vragen, zullen wij uw Gegevens uit onze database verwijderen.
  • Recht op overdraagbaarheid: in voorkomend geval heeft u ook recht op overdraagbaarheid van uw Gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
  • Recht van bezwaar: u hebt het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw Gegevens wanneer de verwerking is gebaseerd op het rechtmatige belang van DAMAGE CONTROL.

Recht op beperking van de verwerking: ten slotte hebt u het recht om van DAMAGE CONTROL de beperking van de verwerking van uw Gegevens te verkrijgen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake Gegevensbescherming.

6. HOE KUNT U UW RECHTEN DOEN GELDEN?

Door een e-mail te sturen naar info@damage-control.be of een brief te sturen naar het hoofdkantoor op

DAMAGE CONTROL SRL

Kareelovenlaan 5

1140 Evere 

België

7. WAT GEBEURT ER IN HET GEVAL VAN EEN GESCHIL?

Als u van mening bent dat wij onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen niet nakomen, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen via e-mail op info@damage-control.be.  We zullen ons uiterste best doen om uw aanvraag zo snel mogelijk op te volgen.

Elke claim, klacht of grief is gericht aan het adres van het hoofdkantoor van de DAMAGE CONTROL.

Als u niet tevreden bent met ons antwoord, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in uw land, waarvan u hier een lijst kunt vinden:

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_nl

U kunt ook contact opnemen met de Belgische toezichthoudende autoriteit waarvan DAMAGE CONTROL afhankelijk is (leidende toezichthoudende autoriteit):

GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

Rue de la Presse 35

1000 BrusselMail: CONTACT@APD-GBA.BE

8. INFORMATIE AANGAANDE KINDEREN 

Over het algemeen verzamelen we niet opzettelijk persoonlijke informatie over kinderen jonger dan 13 jaar. Als we ontdekken dat we per abuis informatie verzamelden over kinderen jonger dan 13 jaar, zullen we stappen ondernemen om de informatie zo snel mogelijk te verwijderen, tenzij de wet ons verplicht deze te bewaren. 

Indien wij echter informatie verzamelen van kinderen jonger dan 13 jaar, zullen wij de toestemming van de houder van de ouderlijke verantwoordelijkheid voor dat kind vragen alvorens hun persoonsgegevens te gebruiken.

9. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES EN DIENSTEN.

Onze sites kunnen links naar sites van derden bevatten en sommige van onze services bieden u toegang tot services van derden (zoals sociale netwerken).

We hebben geen controle over hoe externe sites en services uw persoonlijke gegevens verwerken. We controleren geen sites en services van derden en we zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke sites en services van derden of hun privacy-praktijken. Lees de privacy verklaringen van sites of services van derden die u via onze sites of services bezoekt.

10. VEILIGHEID 

We ontwikkelden technisch en organisatorisch geschikte beveiligingsregels om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang, onopzettelijke openbaarmaking aan derden en andere ongeoorloofde verwerking van Gegevens te voorkomen.

11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEIDSCLAUSULE

De aansprakelijkheid van DAMAGE CONTROL is beperkt tot directe schade, met uitsluiting van enige indirecte schade. DAMAGE CONTROL kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade zoals, zonder dat deze lijst volledig is, verlies van Gegevens, financieel of commercieel verlies, winstderving, stijging van algemene onkosten, verstoring van de planning. 

Bovendien kan DAMAGE CONTROL niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van een onjuiste manipulatie door derden van de Gegevens (Gegevensdiefstal, virussen, phishing of andere computerovertredingen). 

We willen u ook informeren dat links naar de Website ook hyperlinks en andere verwijzingen kunnen bevatten naar andere sites die we niet controleren of beheren en waarop huidige bepalingen niet van toepassing zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites of de aanbiedingen, producten en diensten die door hen worden aangeboden. We raden u daarom aan om zorgvuldig het privacy-beleid te lezen van elke site die u bezoekt, aangezien de regels kunnen afwijken van de regels in huidig document.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze bepalingen worden beheerst, geïnterpreteerd, uitgevoerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving, die in geval van geschil het enige van toepassing zijnde recht is. 

Elk geschil dat niet in der minne kan worden geregeld binnen een periode van maximaal één maand na het voorkomen ervan – periode die met wederzijdse instemming kan worden verlengd -, kan op verzoek van de meest gerede partij voor de Franstalige Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik worden gebracht, die als enige bevoegd zullen zijn.

13. INGANGSDATUM

Huidig beleid werd opgesteld en is van kracht geworden op 11.03.2024. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, delen van dit beleid te allen tijde te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen.

14. VERTALING

De partijen erkennen dat de vertaling van de bovenstaande bepalingen in het Nederlands ter verduidelijking is voorzien en dat, ondanks de nauwkeurigheid van de vertaling, de basistekst in het Frans is geschreven en deze taal prevaleert voor de interpretatie of de strekking van de woorden; termen en/of uitdrukkingen en van de hele tekst.

Neem contact met ons op voor een snelle, gratis offerte.

Ons schoonmaak- en renovatiebedrijf na een ramp zal aan elk verzoek voldoen, ongeacht het soort ramp: waterschade, brand of overstroming.

Gratis offerte